content header premium

Klaes premium

Komplexní řešení - inovativní software pro výrobu oken


Okna se stala neuvěřitelně složitými produkty, které kladou na výrobce vysoké požadavky. Výrobní linky, informační management, produktová organizace a kontrola musí být enormně flexibilní a zároveň naprosto spolehlivá.

Klaes premium je Vaším klíčem k dosahování těchto cílů a taktéž k úspěšnému řízení Vaší společnosti. Nezáleží na tom, zda potřebujete navázat zákaznické vztahy, spravovat marketing, uzavírat krátkodobé kontrakty nebo vyrábět produkty na nejvyšší možné úrovni. Klaes premium naplňuje tato vysoká očekávání s lehkostí.

Úzce spojuje všechny sekce ve Vaší společnosti; perfektní ergonomie a maximální flexibilita zajišťují trvale udržitelný růst a profit; spolehlivé funkce, optimální organizace a cílově zaměřená kontrola produkce jsou výsledkem perfektní synchronizace modelového řešení.

Zajištění, že kompletní řešení docílí maximálně úspěšné projektové realizace, je minimálně stejně tak důležité jako software. Klaes stvořil příslušné struktury, aby perfektně podpořil Vás i Váš projekt od prvotní analýzy až po konečné uzavření projektu. Vy rozhodněte, do jaké míry hrají Vaši zaměstnanci roli ve Vašich projektech - my zajistíme zbytek.

Frank Lehmich

Oberlahn-Fenster Otto Blecher GmbH

„Teprve spojení kvalitních produktů, inovativních služeb a řešení vytváří spokojenost zákazníka, která inspiruje. K dosažení nadšení našich zákazníků je nutný optimální proces ve všech oblastech. Řešení Klaes nám každý den pomáhají dosahovat optimálního řešení pro naše zákazníky!“

Chcete se dozvědět o našich řešeních více? Rádi Vám individuálně poradíme.

Sjednat individuální konzultaci

Objevte další inovativní řešení Klaes na naší stránce s přehledem:

Objevte řešení