Webinar:

Klaes Verzija 7

Coaching-Webinar - Postavljanje formulara

Opis:

Webinar za školovanje za pojedinačno prilagođavanje vaših dokumenata u Klaesu. Vi odlučujete kako izgledaju vaši formulari (fakture, potvrde narudžbe i sl.) – lični predavač prilagođava sve željene dokumete prema vašim dizajnerskim idejama.

Sadržaj / Tema:
  • Ispravljanje ili stvaranje obrasca za fakturiranje
  • preduslovi:
    • Poslovni papir u digitalnom obliku
    • Grubi primjer formulara kako izgleda gotov formular
  • Individualni aranžmani
Vremenski okvir:

Pojedinačno po dogovoru

Termini:

Pojedinačno po dogovoru

Mi će mo se vama javiti nakon online-registracije i dogovoriti daljne korake.

Cijena:

Obračun po učinku i satu

Registracija: