Two men in conversation - window construction

Klaes Materijalno Knjigovodstvo - Mawi

Elektronski nalog zasnovan na softveru skraćuje vrijeme isporuke


Prozori nisu masovna roba - posebne boje, specijalne ispune, ručke prozora, sigurnosni elementi su samo neki primjeri iz širokog spektra dodatne opreme. Različite dimenzije učine ostalo. Istovremeno, rokovi isporuke moraju biti kratki da bi se osiguralo zadovoljstvo kupaca.

Nabavka materijala je stoga važan faktor za ukupni uspjeh. Materijal, vrijeme proizvodnje i, poslednje, ali ne i najmanje važno, svoditi stopu greške na minimum, kao i brzo i fleksibilno reagovanje prema zahtjevima kupaca predstavlja veliki izazov za kompanije.

Efikasno i Sigurno

Klaes Materijalno Knjigovodsto (kratko Mawi) posebno je razvijeno kako bi se sagledali upravo ovi izazovi. Mawi omogućava da svakodnevni rad možete učiniti lako, efikasno i sigurno.

Kroz elektronsko naručivanje i interakciju sa drugim modulima za rješenje Klaes-a kao što je kapacitet ili Klaes e-prod, povećava se korisnost upravljanja Klaes-ovim Materijalnim Knjigovodstvom.